Sunnerdahls Hemskola i Bro

Sunnerdahls Praktiska Ungdomsskola  SPU   i Bro


Bilder och lite info om skolan där jag gick  på lantbrukslinjen  1966 - 1968

Skolan 2015

På "Gamla Elevers" dag

Många fler fotografier,  både gamla och nya -  efter artiklarna, nedan

Nedanstående  2  artiklar har jag tidigare skrivit till

Föreningen Södermalms  Medlemsblad  2013

Magna Sunnerdahl en stor donator och grundare av stiftelser på Södermalm


Magna Sunnerdahl ärvde sin far grosshandlaren och brukspatronen Emil Sunnerdahl 1908, arvet bestod av över 10 miljoner kronor, vilket i dagens penningvärde är nästan 500 miljoner kronor.

Magna var 45 år ogift och barnlös när hon fick arvet. Hon började genast skänka bort pengar till välgörenhet samt bilda ett flertal stiftelser till förmån för fattiga och bostadslösa familjer med många barn.


1911 4 miljoner kr till stiftelsen Sunnerdahls hemskolor på landet åt friska och välartade stadsbarn från i ekonomiskt avseende vanlottade familjer ge tillfälle att vistas på landet".

Dessa barn skulle få så väl praktisk som teoretisk utbildning inom jordbruk, barnskötsel, trädgård, snickeri och smedjearbete under minst 2 år.


1911 Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond


1913 Stiftelsen Sunnerdahls bostadshus, vilket bidrog till att det mesta av kvarteret Kristallen på Södermalm kunde byggas 1916 – 36. Stiftelsens syfte var hjälp åt fattiga och barnrika familjer att få bostäder med rimliga hyror

Utöver dessa stiftelser så donerade Magna Sunnerdahl 4 miljoner kronor till ”Skolkolonier för fattiga skolbarn”


1914 och 1928 donerade hon 400,000 respt 900,000 kronor till Stockholms stad till uppförande av 5 bostadshus på Södermalm ”för barnrika familjer ur arbetarklassen”

Hon betalade flytten av Seglora kyrka från Borås till Skansen

Samt 500,000 kr till Svenska Akademien till inköp av nyttjanderätten till halva Börshuset för all framtid.

Hon var också en mycket stor donator till Svenska Canserföreningen

Magna Sunnerdahl betalade också för ett antal statyer och utsmyckningar i Stockholm.


1935 avled Magda Sunnerdahl barnlös och ogift, trots att hon var en så stor och generös donator så fanns det fortfarande 2,5 miljoner kronor kvar i form av fastigheter, aktier och kontanter.

Idag existerar fortfarande Stiftelsen "Sunnerdahls Handikappfond (med medel från försäljningen av Hemskolan i Bro) samt Magna Sunnerdahls bostadshus stiftelse


Lasse Öhrlund

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Sunnerdahls praktiska ungdomsskola

Hur var det att vara elev på skolan?


Jag och min äldre syster fick båda ta del av Magna Sunnerdahls stiftelse genom att gå på skolan för "friska och välartade stadsbarn från i ekonomiskt avseende vanlottade familjer ge tillfälle att vistas på landet".

Mina föräldrar betalade 45:- per termin för skolgången, vilket även då var väldigt billigt. Terminsavgiften styrdes av föräldrarnas inkomst

Under åren 1966 – 68 så gick jag en 2-årig lantbruksutbildning, då hade skolan redan påbörjat sin avveckling men det första läsåret fanns fortfarande hushållskola, möbelsnickare, barnsköterskeutbildning och lantbruks utbildningar. Det året var vi totalt ca 50 pojkar och 150 flickor som gick på skolan, Det var ofta lördagsdans i huvudbyggnaden, och trots mängden av föråldrade ordningsregler så var ”trivselfaktorn” väldigt hög – vilket ni kanske förstår.


Ordningsreglerna var samma som när skolan startade 1911,


1. Det var absolut förbjudet att lämna skolområdet, det fanns en karta med streckade gränser som absolut inte fick överträdas


2. 21.00 skulle alla elever vara tillbaka på sina respektive elevhem, 21.30 var det läggdags och 22.00 släckt. Väckning 5.30 och lagårdsskiftet 4.30. Den Husmoder som bodde på varje elevhem gick alltid runt och kontrollerade oss.


3. Man fick absolut inte besöka varandras elevhem  utan Husmoders tillåtelse, - att besöka en flicka på rummet var helt uteslutet och förbjudet, träffas fick man göra i skolbyggnaden eller i elevhemmats storstuga.


4. Rökning var endast tillåtet med skriftligt tillstånd från föräldrarna.


5. Det var inte tillåtet att ha kontakt med föräldrar eller vänner utom per telefon eller brev, det fanns EN mynttelefon på skolan som skulle räcka till 200 elever. Breven kontrollerades alltid av elevhemmets föreståndarinna. Permission för hemresa över helgen tilläts var tredje vecka, utom för oss på lantbruksskolan, vi hade ofta jour i ladugården, svinhuset, hönshuset samt hästskötsel, det blev därför inte särskilt många hemresor för oss.


6. Vid varje tillfälle (oavsett hur ofta) vi mötte någon lärare eller annan vuxen personal på området var vi tvungna att lyfta på mössan och hälsa med högt- God Morgon, -God Middag eller -God Afton, beroende på vilken tid på dagen det var. En regel som var stenhård. Elever emellan skulle alltid hälsa med ett ”hej”


7. Det var inte tillåtet att äga någon cykel, moped eller annat fortskaffningsmedel.

Bestraffningarna vi fick när ordningsreglerna inte följdes utgjordes främst av utegångsförbud på fritiden, eller indragna ”flitpengar” – Vi fick nämligen fickpengar på skolan (flitpengar) första års eleverna fick 20:-/månad och äldre elever erhöll 50:-/mån


Lagårdsskiftet (3 elever) påbörjade mjölkningen av de ca 100 korna 06.00 och då skulle djuren först vara utfodrade.


Övrig skolgång för oss ”lantbrukare” började 7.00 och avslutades 18.00 oavsett om vi hade teoretiskt skolarbete eller praktiskt arbete på gården. Middagsrast 12.00 – 13.00 samt två korta raster om 15 minuter, på för och eftermiddag.


Frukost: 6.00 kaffe, te, gröt och smörgåsar

Middag: 12.00 varmrätt, smörgås, dessert och mjölk till maten, kaffe o te

Kvällsmat: 18.00 varmrätt och vatten till maten – inga smörgåsar eller kaffe o te.


På Sunnerdahlska skolan var vi säkert 50 år före dagens bortskämda rikemansbarn på Lundsberg, vad gäller våld, mobbning, pennalism mm riktat mot första-års elever.

Det hade försvunnit från skolan helt 1965 och då på inrådan och beslut av eleverna själva, det fanns endast några enstaka ”gamla” elever på möbel- snickeriet som fortfarande höll på – deras namn glömmer man aldrig.


Naturligtvis fanns det vanligt bråk osämja och retligheter emellan eleverna, men aldrig våld.

Alla vi elever på lantbrukslinjen döpte varandra, man skulle ha ett annat namn än sitt eget, det var en väldigt kul ide tyckte vi, traditionen hade pågått sedan skolans start.


Själv kallades jag för ”Fimpen”, där fanns även Burken, Locket, Kyparn, Lappen, Fiskarn, Stampe, Bocken, Ante, Hacke, mm. Ärligt talat så hade man till slut ingen aning om varandras riktiga namn.


Det var ingen ”dans på rosor” att vara elev på Sunnerdahls praktiska ungdomsskola, hårt arbete och hårda ordningsregler, men det var också mycket skratt och glada minnen.

Efter skolgången så märkte man hur stor nyttan var, särskilt vid värnplikten, även senare vad gäller att dela utrymme o tillgångar med andra, bo på annan ort mm. Man blev väldigt självständig och klarade sig lätt själv.


Lasse ”Fimpen” Öhrlund


Ante, Bocken, Roffe (tittar mellan benen), Hacke, Kyparn

Fotograf Lars "Lappen" Björnsson

Kypar (Nisse Wimmer)  Bocken (Kent Andersson  och Rolf Carlsson

Traktorerna: Ferguson 35, BM 400, Ford 4000, BM 350

Fotograf Lars "Lappen" Björnsson

Lasse "Fimpen" Öhrlund med hästen Dorris     

Fotograf Lars "Lappen" Björnsson

Rådmar  Ladugårdsförman

Fotograf Lars "Lappen" Björnsson

Gårdssmeden samt Rättaren, Fidde

Fotograf Lars "Lappen" Björnsson

Lasse " Fimpen" Öhrlund             Fotograf Lars "Lappen" Björnsson

Kent "Bocken" Andersson, Lars "Lappen" Björnsson, Roffe Carlsson  och Fidde (Rättarn anställd på gården)

Fotograf Lars "Lappen" Björnsson

Lasse "Fimpen" Öhrlund  mockar skit från ladugården

Fotograf:  Lars "Lappen" Björnsson

Lasse "Fimpen" Öhrlund, Kent "Bocken"Andersson, Calle Edsén "Lärare", Bill Sundell, och Roffe Carlsson.                                                     Fotograf Lars "Lappen" Björnsson

Roffe Carlsson, Kent "Bocken" Andersson" Bill Sundell, Fidde Ingemar Jonsson, Greve Hamilton, Lasse "Fimpen" Öhrlund, "Dold" Agronomen Lars von Satzger Lärare, På studiebesök vid Hamiltons gård på Kinnekulle 1968   

Fotograf Lars "Lappen" Björnsson

"Bocken" Kent Andersson

Fotograf: Lars Björnsson

Kerstin, Tam-Tam, Pjoppen, Britt, skymd Lacky Varvosos "Fiskarn"

Fotograf Lars "Lappen" Björnsson

Maggan Niord, Astrid, Kerstin              

Fotograf Lars "Lappen" Björnsson

Lars "Lappen Björnsson kör hem ved nedanför Rektor Perméns bostad

Fotograf:  Lars "Lappen" Björnsson

Kerstin och Lasse "Fimpen" Öhrlund        

Fotograf Lars "Lappen" Björnsson

Fest på campingen vid Elmia (Lantbruksutställningen 1968)

Bocken, Roffe, Bill, Fimpen                  

 Fotograf Lars "Lappen" Björnsson                     

Roffe Carlsson, CG Bagge, Tommy, Stampe, Kyparn (Nisse Wimmer), Lars "Lappen" Björnsson, Burken, Bocken (Kent Andersson) liggande.

Fotograf Lars "Lappen" Björnsson

"Fiskarn" Lacky Varvouzos, Tommy, och Tam-Tam

Fotograf : Lars "Lappen" Björnsson

Pjoppen, Bocken, ??,  Fimpen, ?? , Fiskarn och Apan

Fotograf: Lars "Lappen" Björnsson

Lars "Lappen" Björnsson, Smygdricker en mellanöl på sitt rum

Fotograf: Lars "Lappen Björnsson

Lasse "Fimpen" Öhrlund med sin hund Erbie (på väg till avlivning 1968)

Fotograf Lars "Lappen" Björnsson

Kerstin och hästen Dorrit

Fotograf Lars "Lappen" Björnsson


Stora och moderna traktorer på 1960-talet,  BM Boxer 350

Fotograf Lars "Lappen" Björnsson

Lasse "Fimpen" Öhrlund

Fotograf Lars "Lappen" Björnsson

Runar Hybertsen, Lars "Lappen Björnsson, Kent " Bocken" Andersson, och en Ladugårdselev

Fotograf:  Lars "Lappen" Björnsson

Gamla Elevers dag  2015

Gamla elevers dag  2016

Lasse "Fimpen" Öhrlund,  Monica Björnsson,  Lars "Lappen" Björnsson

Lars "Lappen" Björnsson, Pia Öhrlund, Monica Björnsson

Efteråt åkte vi till Kungsängen där Lars och Monica Björnsson bjöd på lunch - en trevlig avslutning på dagen