Slottets vind

Vandring på Slottets vind

Vår mycket kunnige guide var slottsintendenten Berit Edling


Den 25 maj var vi 15 personer från Hembygdsföreningen Gamla Stan som besökte Slottets vind

En spännande, intressant och rolig vandring på Slottets orörda vind, tom på föremål men full av historia.

Här befinner vi oss i den norra flygeln, där man fortfarande kan se rester av branden 1697 när Slottet Tre Kronor brann ner till grunden.

Bygget av  "nya" slottet hade påbörjats före branden och den norra flygeln stod redan färdigbyggd, men klarade sig ganska väl under slottsbranden, innerväggarna bär på vissa ställen fortfarande spår av sot o aska.

Den diagonala bjälken i golvet består av två ihopsatta bjälkar med en längd av 31 meter vardera, det är det längsta måttet på bjälkar som existerar vid Slottsbygget (imponerande än idag)

Alla dessa långa bjälkar var huggna i Hälsingland på 1670-talet (det har man kunnat mäta sig till) Hur de fraktades till Stockholm vet man inte, men det måste nog ha skett som flottningstimmer eller med hjälp av slädar.

En Romersk Takstol, vilket det fanns väldigt många av på Slottsvinden.

En konstruktion som för oss amatörer ser helt omöjlig ut, de 2 stående bjälkarna vilar varken i taket eller på golvet.

Berit Edling gjorde verkligen sitt yttersta med att försöka förklara för oss hur stark och sinnrik denna konstruktion verkligen är. Konstruktionen lärde sig arkitekten Nicodemus Tessin d.y. under sin utbildning i Rom 1673 - 1678.

Brandvakter!!   Så här ser 2000-talets brandvakter på Slottet ut, de är placerade på mängder av platser uppe på vinden.