Sigtuna och Odensala kyrka

Sigtuna och Odensala kyrka

Bussresa till Sigtuna och Odensala kyrka

Arrangör Domkyrkoförsamlingen 2011

Guide: Lena Hvarfner

 

 

Odensala kyrka

Kyrkan uppfördes vid slutet av 1100-talet. Tornet byggdes inte samtidigt med långhuset utan tillkom på 1200-talet. Mot slutet av 1200-talet utsmyckades kyrkans ingång med profilerat tegel som köpts in från dominikanbröderna i Sigtuna. 100 år senare kompletterades kyrkans två ursprungliga valv med ytterligare två. Vid samma tid tillbyggdes även vapenhus och sakristia.

Odensala kyrka är känd för sina vackra och välbevarade medeltida valvmålningar. Bilderna är främst hämtade ur gamla testamenten och uppförda mellan åren 1480-1500 av Albertus Pictor (Albert målare). Målningarna har aldrig varit överkalkade, vilket är väldigt ovanligt. Vi kan betrakta den 500 år gamla illustrationerna i originalskick, även om färgerna mattats av lite under årens lopp. I juni 2012 hittades ett större fragment av en runsten i kyrkogårdsmuren.