Kolerakyrkogården vid Skanstull

Kolerakyrkogården

Guidning på Kolerakyrkogården vid Skanstull  2012

 

Visningen arrangerades av föreningen Sankt Erik

Guider var antikvarierna Klara Johansson och Lena Lundberg från Stadsmuseet


Kolerakyrkogården vid Skanstull i Stockholm användes under åren 1809 till 1901. Här begravdes många offer från Stockholms båda koleraepidemier 1834 och 1853, där av namnet.

Den kallades även ”Lantvärnskyrkogården”. Kyrkogården anlades på direkt uppmaning av Kung Gustav IV Adolf, under 1808-1809 års krig. Här begravdes många av de soldater som dog i det som då kallades för ”Lantvärnssjukan”. Troligen var det den sjukdom som idag kallas dysenteri. Här begravdes även utfattiga, kriminella som avlidit i arrester eller fängelser, kroppar som inte kunde identifieras mm.


Senare under 1800-talet när koleran härjade begravdes många av dess offer här. Under epidemierna begravdes de döda i massgravar, utan gravstenar. Platsen har inte använts efter år 1901. Kyrkogården omfattade från början ett mycket större område än idag. År 1947 flyttade man de då kvarvarande gravstenarna till den nuvarande inhägnade platsen.