Årsmötet 2017

Årsmötet 2017

Årsmötet 2017

Gamla Stans Hembygdsförening

 

Efter årsmötesförhandlingarna, vilka avklarades lika snabbt som alltid, visade vår ordförande Sture Holmbergh ett kopparstick från 1660-talet.

Kopparsticket var minst 4 meter långt och sammanfogat av 23 mindre kopparstick till denna enorma längd.

Det föreställer Karl X Gustavs begravningståg från Stockholms slott, runt hela Gamla Stan till Riddarholmskyrkan. Stadens byggnader, gatuliv och skepp är tecknade med en häpnadsveckande detaljrikedom.

 

Karl X Gustav avled 13 februari 1660, men begravningen och tåget genom staden kom inte till stånd förrän 4 november 1660