Stockholmianabiblioteket på Södergården

Stockholmiana på Södergården

 

Till största delen bestående av Bengt Ringbergs donation

Stockholmianabiblioteket på Södergården

består till största delen av en donation som Bengt Ringberg gjorde 2014, samt Södergårdens egna Stockholmianalitteratur.

Bengt Ringberg avled 4 maj 2016

 

 

Biblioteket är nu färdigt och invigt

Böckerna är upplockade och ställda i ordning av en professionell bibliotekarie

 

Biblioteket består nu av:

555 Böcker indelade i titel, författare, utgivningsår, samt kategori (så gott det går)

106 Häften och mindre böcker

samt en del tidningsurklipp i ämnet Stockholmiana.

 

 

 

Klicka på rutorna nedan för att se böckerna